De Waterroute

De Waterroute Vlieland is een wandel, fiets en hardlooproute die de Vlielandse waterkringloop op een unieke manier zichtbaar maakt. Volg de route eenvoudig via de wegwijzer bordjes met het druppel-teken langs de kant van de weg, of via de online kaart.

Waar het water zo in beweging is, mogen de mensen niet achterblijven. Daarom is ervoor gekozen de waterkringloop van het eiland in beeld te brengen door middel van een route die langs acht locaties trekt. Elke plek vertelt iets over een ander gedeelte van deze volledig circulaire waterkringloop, zoals de zoetwaterbel die zich onder het eiland bevindt, hoe deze het eiland voorziet van drinkwater en hoe het gezuiverde water weer terug de zee in stroomt.

Water

Water is allesbepalend, zeker op Vlieland. Het de bron van leven en biodiversiteit. Het stabiliseert temperatuur, haalt koolstofdioxide uit de lucht en verbindt het vasteland met het eiland. Het overstroomt, stijgt, smelt en bevriest. Het slaat tegen dijken, sloopt pieren, slijt rivierbeddingen, splijt stenen, vormt gletsjers en bepaalt zo het (Wadden)landschap. Maar het lest ook onze dorst, koelt ons af, zorgt voor zuurstof, levert energie en voedsel en inkomsten, het reinigt en verzorgt en inspireert lichaam en geest.

De acute nationale en wereldwijde problematiek rondom water bestaat (onder andere) uit een afnemende hoeveelheid schoon drinkwater, dalende grondwaterstanden, een stijgende zeespiegel en een grootschalige vervuiling van de oceanen. Dit schreeuwt om een verandering van koers. Het roer moet om voor wat betreft waterbeheer (aldus onder meer een manifest van Nederlandse waterschappen en waterbedrijven), watergebruik (kraanwatergebruik voor alle niet-essentiële zaken moet verminderd worden) en drinkwaterkeuze (kraanwater in plaats van water uit wegwerpflessen). De problematiek is groot en een koerswijziging is daarom hard nodig. Tegelijk doorzien maar weinig mensen dit urgente vraagstuk en blijft concrete actie vooralsnog uit of wordt op de lange baan geschoven.

Zonder voldoende bewustzijn en erkenning van de enorme waarde van water, is het makkelijk om het te vervuilen, verkwisten, of de problematiek te negeren. Het is daarom van groot belang om water onder de aandacht te brengen en mensen bewust te maken van de uitdagingen, maar vooral ook van de mogelijke oplossingen. De bijzondere watersituatie op Vlieland is hiervoor bij uitstek geschikt.

WAD

Vlieland is zelfvoorzienend wat betreft zoet water! Door de drinkwaterproductie op het eiland een slim onderdeel van de natuurlijke waterkringloop te maken, is Vlieland een prachtig voorbeeld van circulair en toekomstbestendig waterbeheer. Daarnaast wordt Nederlands kraanwater vaak als het beste in de wereld gezien en vinden veel mensen Vlielands kraanwater het lekkerste van Nederland. Het beste kraanwater ter wereld dus eigenlijk! Dat is nogal wat. En bijna niemand die zich bewust is. Bezoekers niet, maar veel eilanders evenmin. Dit water verdiend dus ook een naam: Water Achter de Duinen (WAD water).

Dat water een van de belangrijkste dingen in het leven is, is iets waar maar weinigen bij stilstaan. Waterroute Vlieland is een beleef-, sport-, speel- en leerroute die mensen uitdaagt om anders te kijken, denken en doen met het water in hun leven. Een herwaardering van water, zou je kunnen zeggen. WAD water, Vlielands kraanwater is het regenwater van dertig jaar geleden. Hoe dat kan, is het prachtige verhaal van de waterkringloop en de reden waarom dit door velen het lekkerste kraanwater ter wereld wordt genoemd.

De Waterkringloop

De Waterroute

Al het water in de wereld is met elkaar verbonden en onderdeel van de waterkringloop. Water is allesbepalend en overal aanwezig. Vlieland ligt midden in de Wadden- en Noordzee, en erboven hangen waterdamp en wolken. Wat veel mensen niet weten, is dat onder het eiland een enorme zoetwaterbel zit, waar fantastisch Vlielands drinkwater uit wordt getapt. Al dit water gaat constant van zout naar zoet, van boven- naar ondergronds, van duinwater naar kraanwater, van drinkwater naar toiletwater, en van gezuiverd afvalwater weer terug naar zeewater.

De waterkringloop is het verhaal van de Waterroute. De fysische stappen waar het water doorheen gaat in de waterkringloop, zijn ook de locatiestops langs de route. Dus je de hele route hebt doorlopen, heb je ook de hele waterkringloop doorlopen.

  • 1 & 2. Verdampen en condenseren / regen (locatie 6: Lange Paal)
  • 3. Filteren en opslag door zandlagen (locatie 5: Grondwatermeter)
  • 4. Oppompen en zuiveren (locatie 7: Vuurboetsduin)
  • 5. Distributie naar gebruikers (locatie 8: De Noordwester)
  • 6. Watergebruik (locaties 3 en 4: Jachthaven en Flidunen)
  • 7. Afvalwaterzuivering en terugpompen naar Waddenzee (locatie 3: Waterzuivering)