De Waterroute

Waar het water zo in beweging is mogen de mensen niet achterblijven. Daarom is ervoor gekozen de waterkringloop van het eiland in beeld te brengen door middel van een route. De Waterroute staat nog in haar kinderschoenen, maar er liggen al schetsen voor de negen verschillende locaties die over het eiland verspreid te vinden zullen zijn. Elke plek vertelt iets over een ander gedeelte van deze volledig circulaire waterkringloop, zoals de zoetwaterbel die zich onder het eiland bevindt, hoe deze het eiland voorziet van drinkwater en hoe het gezuiverde water weer terug de zee in stroomt. Deze lessen worden gepresenteerd in de vorm van tekst en geluid, maar ook door middel van nog te bouwen installaties. Te voet en te fiets wordt de route interessant voor kinderen, volwassenen, eilanders, bezoekers, sporters en natuurliefhebbers. De Waterroute maakt mensen bewust van de circulaire waterkringloop in een omgeving die deze zich eigen heeft gemaakt.

De Waterroute in beeld

De Waterroute


Dit project is een initiatief van de VVV Vlieland, Staatsbosbeheer en Lab Vlieland en komt tot stand met dank aan 
Kampeerterrein Stortemelk, Into The Great Wide Open, Wetterskip Fryslân, Vitens, Stichting Aanloophaven Vlieland, de Noordwester, Provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), Gemeente Vlieland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.

Huidige ontwikkelingen

De paddestoelen veiling heeft in de zomer van 2021 een recordbedrag opgehaald. Met de toekenning van financiering uit verschillende fondsen werd duidelijk dat de waterroute daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

Het project bevindt zich nu in een fase van fondsenwerving en vergunningsaanvraag. Zie hier de eerste schetsen van het project in ontwikkeling.

*aan deze schetsen kunnen geen rechten worden ontleent.

Voor inhoudelijke vragen of verzoeken kunt u terecht bij arnout@labvlieland.nl.

Waterroute Vlieland schets Schaalwerk

Waterroute Vlieland schets Schaalwerk

Waterroute Vlieland schets Schaalwerk

Waterroute Vlieland schets Schaalwerk

Waterroute Vlieland schets Schaalwerk

Waterroute Vlieland schets Schaalwerk
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #