2. Waterzuivering

2. Waterzuivering

Beeld door Calluna Denkers

Zo werkt waterzuivering

Wanneer het kraanwater bij iedereen thuis gebruikt is, komt het via de riolering in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) terecht. Deze staat hier op Vlieland meteen aan de overkant van de weg en verwerkt ongeveer 200.000 m3 (80 olympische zwembaden) afvalwater per jaar.

Daar wordt eerst het (1) grof vuil eruit gefilterd met een rooster. Daarna komt het water in een (2) voorbezink en (3) beluchtingstank terecht. In de tank zakt het slib naar de bodem en ‘eten’ bacteriën het afvalwater als het ware schoon. Het water gaat daarna door naar de (4) nabezinktank waar de ‘volgevreten’ bacteriën naar de bodem zakken vanwaar ze weer terug gaan naar de beluchtingstank. Het slib wordt eens in de zoveel tijd afgevoerd en aan de wal vergist tot biogas en de rest wordt verbrandt. Het water dat uit de RWZI komt is nu zo schoon dat het zo de Waddenzee weer in kan.

Wat kan je hier doen?

Pomp met de zwengelpomp het waterzuivering bassin vol. Ga nu alleen of met z’n tweeën achter de spiraalpompen staan. Start een timer en pomp binnen één minuut zoveel mogelijk ‘gezuiverd’ water over de ‘dijk’ terug de ‘Waddenzee bak’ in. Wie na de minuut het meeste water in de ‘Waddenzee bak‘ heeft, heeft gewonnen!

Koop een WAD fles en steun Waterroute Vlieland

Met de aankoop van een WAD fles kan je zelf thuis en onderweg de waarde van water blijven beleven. De opbrengst van de flessen wordt gebruikt voor het onderhoud van de Waterroute.

Meer locaties